Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

19 maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który jest odpowiedzią na postanowienia unijnej dyrektywy 2011/16/UE traktującej o rozszerzaniu wymiany informacji finansowych. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów znajduje się między innymi zapis o tak zwanym Jednolitym Pliku Kontrolnym opracowanym przez OECD. Jak czytamy w art. 193(a) dokumentu, "w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ może żądać [ich] przekazania (…). Struktura logiczna postaci elektronicznych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.” Według MF nowe przepisy będą oznaczać krótsze, tańsze i mniej inwazyjne kontrole skarbowe. Ujednolicony schemat, który zostanie wprowadzony wraz z nowelizacją zostanie ma być oparty na języku XML. Dzięki swojej uniwersalności XBRL znajduje wysokie miejsce wśród rozważanych standardów.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności