Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od 2020 roku, wszystkie spółki notowane na rynkach publicznych Unii Europejskiej raporty skonsolidowane przygotowywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) będą tworzone w formacie  Inline XBRL (iXBRL).

ESMA swoją decyzję uzasadnia podstawową zaletą formatu iXBRL, który umożliwia odczyt dokumentu z wykorzystaniem specjalnych narzędzia jak również bez takiej konieczności.

- Sprawozdania finansowe są niezbędne dla pełnego zrozumienia sytuacji firmy. Natomiast tworzenie raportów w sposób elektroniczny, ułatwi analizę, porównywalności i ich dostępności. Wierzymy, że ogromna liczba ustrukturyzowanych informacji finansowych, które pojawią się po rozpoczęciu raportowania elektronicznego, będzie skutkować rewolucją technologiczną. Format iXBRL ma taki potencjał i może przenieść sprawozdawczość finansową do ery cyfrowej  – powiedział Steven Maijor, przewodniczący ESMA.


ESMA podkreślą, że wybór standardu XBRL to ważny  komunikat dla społeczeństwa, co jednoznacznie popiera XBRL International, organizacja skupiająca podmioty zainteresowane wspieraniem standardu XBRL. Zdaniem XBRL International wybór formatu iXBRL będzie prowadził do poprawy raportowania biznesowego w całej Europie.

 

 

Więcej informacji na ten temat tutaj https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-new-digital-format-issuers%E2%80%99-financial-reporting

 

 

W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards Board), określił priorytety na swoją drugą kadencję. Jako kluczowe kwestie wskazał ulepszenie komunikacji sprawozdań finansowych. Dla społeczności XBRL kluczowa będzie kontynuacja Disclosure Initiative oraz nacisk położony na cyfrowe raportowanie, zarówno finansowe jak i niefinansowe.

Treść przemówienia jest dostępna tutaj, a więcej informacji o Disclosure Initiative znajduje się pod tym linkiem.

Stowarzyszenie XBRL Europe wybrało nowy zarząd Komitetu Wykonawczego. Gratulacje dla nowego przewodniczącego, Bruno Tesnière oraz zastępców, Paula Snijders and Hansa Buysse. Po sześcioletniej kadencji z zarządu Komitetu XBRL Europe odchodzą Marc Hemmerling (XBRL Europe) oraz Camille Dumm (XBRL Belgium). Serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę włożoną w rozwój standardu XBRL w Unii Europejskiej.

XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod  realizacji standardu XBRL) opublikował pierwszy projekt słownika, który ma na celu przedstawienie w sposób uproszczony terminologii związanej z XBRL.

Jest on przeznaczony głównie dla osób chcących zrozumieć podstawy XBRL. Posługiwanie się technicznymi pojęciami zaczerpniętymi ze specyfikacji nie stanowi problemu dla programistów, o tyle może stanowić istotne wyzwanie dla początkujących użytkowników.

Projekt słownika, o którym mowa, opracowany przez Taxonomy Architecture Guidance Task Force (TAGTF), stanowi ważny krok w dostarczaniu poradników i materiałów informacyjnych wszystkim zainteresowanym. Dzięki takim działaniom XBRL staje się łatwiejszy do wdrażania i stosowania.

Zachęcamy do zapoznania się  z tym materiałem.

Już dwa lata temu Komisja Papierów Wartościowych w Jordanii zdecydowała się na wprowadzenie standardów IFRS jako tych powszechnie obowiązujących w sprawozdawczości spółek kapitałowych. Przyjęcie języka XBRL w raportowaniu jest naturalnym krokiem po wdrożeniu IFRS. Rzeczywiście, w zeszłym tygodniu konsorcjum XBRL International ogłosiło dwóch nowych członków – Giełdę Papierów Wartościowych w Amman (stolica Jordanii) oraz Komisję Papierów Wartościowych w Jordanii. O postępie prac nad implementacją XBRL w tym regionie będziemy informować na bieżąco.

 

Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu Solvency II na uczestników rynku ubezpieczeń i jego nadzór.

 

Solvency II – Ensure Compliance”  stanowi ogólny przegląd podejścia przyjętego przez instytucje kontrolujące (w tym EIOPA i National Competent Authorities) wraz z przykładami pochodzącymi z Łotewskiego Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym oraz firmą If P&C Insurance Company, jednym z wiodących podmiotów ubezpieczeniowych w Skandynawii. Artykuł jest dostępny tutaj.

 

Zachęcamy do zapoznania się także z innymi artykułami FQS (Fujitsu) dostępnymi pod tym linkiem.

W kwietniu ukazała się publikacja Najwyższej Izby Kontroli będąca przeglądem metodycznym oraz podsumowaniem konferencji „Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce”.

 

Wśród materiałów zawartych w biuletynie, znajdziemy opracowanie Jarosława Oleśniewicza (Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów) dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego jako formy komunikacji przedsiębiorstwo – administracja. JPK został przedstawiony jako próba dostosowania się administracji skarbowej do elektronicznego środowiska gospodarczego, której głównym celem ma być ochrona systemu podatkowego i motywowanie podmiotów do uczciwej konkurencji.

 

W materiale przeczytamy więcej na temat formatu nowego dokumentu kontroli skarbowej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów językiem wybranym do sporządzania JPK będzie XML. Jednak w treści nowelizacji ordynacji podatkowej, która utworzyła fundament prawny pod JPK, „ustawodawca polski nie zdecydował się użyć formatu XML. Zamiast niego wprowadził określenie struktury logicznej, nie przesądzając o wyborze konkretnego standardu. Jest to rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie obecnie bardzo rozpowszechnionego formatu XML, a jednocześnie na wprowadzenie w przyszłości innych formatów (UBL czy XBRL)”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji NIK. Dostępna jest ona pod tym linkiem.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności